Adidas Continental

September 27, 2019 Concept 0 Comments

Adidas Continental photoshoot featuring:

Ami Yiami,

 

Christos Zotos,

 

Evgenia Samara,

 

Klio Stasinou,

 

Steve Onemanshow,

 

Koni Metaxa,

 

Alex Kavdas,

 

Olga Farmaki